Przynieś ze spaceru jakiś przedmiot i umieść go w swoim domu. Zabierz z domu na spacer jakiś przedmiot i zostaw go w mieście.

To mogą być niewielkie przedmioty mieszczące się w zaciśniętej dłoni – jeśli to możliwe sfotografuj obydwie sytuacje.